Trasa putování

Pro dokumentaci do budoucna nyní zaznamenávám trasu putování, jak si ji pamatuji. Spali jsme v Malontech, v Dolním Dvořišti a v Leopoldschlagu. Růžově jsou zaznamenány části, které jsme přejeli autem (v prvním případě kvůli automobilové rally, která nás donutila odklonit se od přímé cesty do Malont, v druhé případě, abychom přejeli hranice).

Fotky z puťáku

Konečně byly všechny fotky sesbírány, vybrány ty nejlepší kousky a můžete se na ně podívat!!!

Zejména Vám doporučujeme fotografie z Photoatelieuru Francise & Veronique Kodak.

Letošní Puťák jsme prožili na různorodých misích jako Strážci času.

Dále se můžete podívat na některá videa, která obsahují vhodně poskládanou sekvenci fotek: