Sponzoři

Sponzoři 2016

I v roce 2016 máme řadu lidí, kterým můžeme poděkovat. Moc si toho ceníme.

 • rodinná farma Janova Ves (Něničkovi) – děkujeme za bezplatné poskytnutí louky k táboření a podporu při realizaci tábora
 • ZŠ Malonty – děkujeme paní ředitelce Mgr. Janě Stejskalové za bezplatné poskytnutí prostor k přespání
 • ZŠ Dolní Dvořiště – děkujeme paní ředitelce Leoně Marečkové za bezplatné ubytování v tělocvičně
 • FK Dolní Dvořiště – děkujeme panu Bogovi za bezplatné poskytnutí sprch fotbalového klubu
 • ZŠ Kunratice – děkujeme panu řediteli Vítu Beranovi za vstřícný a ochotný přístup při poskytnutí prostor k přespání
 • rodina Macháčkova – za finanční příspěvek na posezení v hospodě v Rakousku
 • Děkujeme Lesní zakladní škole Devětsil za příjemné a  bezplatné ubytování během putovní víkendovky
 • spolek Ramus – děkujeme za vstřícnou spolupráci ohledně tábořiště
 • rodina Havlíkova – bezplatné uskladnění materiálu
 • rodina Dleskova –  bezplatné uskladnění materiálu
 • Díky všem kuchařkám a řidičům, bez nich by nám na Puťáku nebylo zdaleka tak dobře: Bára a Míla Jankáskovy, Šušu, Bejk s Vítkem, Markéta, Tomáš, Robert

 

Sponzoři 2015

S vděčností myslíme na všechny, kteří v letošním roce jakkoli přispěli našemu snažení. Děkujeme.

 • rodinná farma Janova Ves (Něničkovi) – děkujeme za bezplatné poskytnutí louky k táboření a podporu při realizaci tábora
 • ZŠ Malonty – děkujeme paní ředitelce Mgr. Janě Stejskalové a panu školníkovi Miloslavu Faltusovi za vstřícný přístup a ochotu při bezplatném poskytnutí prostor k přespání
 • pan Pavel Novák – děkujeme za vstřícný přístup a ochotu při zajištění přespání během víkendovky v Lázních Sedmihorky
 • zaměstnanci autopujčovny Volné dodávky – děkujeme za ochotu a vstřícný přístup při řešení komplikací s autem
 • spolek Ramus – děkujeme za vstřícnou spolupráci ohledně tábořiště
 • paní Brychtová nám poskytla slevu na drogistické zboží
 • rodina Zimmelova – bezplatné uskladnění materiálu přes rok
 • rodina Havlíkova – bezplatné uskladnění materiálu
 • rodina Dleskova –  bezplatné uskladnění materiálu
 • táborovou lékárničku na vlastní náklady vybavil Pavel Dušek
 • se stavbou tábora nám pomohl Pavel Oulík
 • speciální poděkování patří také všem kuchařkám, kuchařům a řidičům – Bára Jankásková, Laura Sucharovová, Míša Míkovcová, Jana Kleinerová,               Markéta Brychtová,Tomáš Brychta, Robert Kopecký

 

Sponzoři 2014

Děkujeme ze srdce všem, kteří nás v roce 2014 podpořili.

 • rodina Havlíkova – dlouhodobě poskytují pomoc a podporu při realizaci tábora a možnost bezplatného uskladnění materiálu
 • rodina Dleskova – dlouhodobě poskytují pomoc a podporu při realizaci tábora a možnost bezplatného uskladnění materiálu
 • obec Nový Rychnov a pan starosta Pavel Martínek – bezplatné zapůjčení louky na dobu tábora, odběr vody a odvoz tříděného odpadu, poskytnutí obecních sprch
 • obec Rantířov – bezplatně poskytla ubytování na letním putování
 • obec Jezdovice – bezplatně poskytla ubytování na letním putování
 • obec Zbilidy – bezplatně poskytla ubytování na letním putování
 • obec Jankov – bezplatně poskytla ubytování na letním putování
 • táborníci z Rohozné – bezplatně poskytli zázemí a prostory na letním putování a skvěle se o nás postarali
 • pila Branišov a pan Jiří Sankot – darování dřeva pro potřeby tábořiště
 • rodina Brychtova – dlouhodobá podpora, uskladnění materiálu přes rok, bezplatné darování dřeva pro potřeby tábora
 • rodina Zimmelova – bezplatné zapůjčení auta pro potřeby tábora, uskladnění materiálu přes rok
 • rodina Karáskova – uskladnění materiálu přes rok
 • speciální poděkování patří kuchařovi, kuchařkám a řidičům – Tomáš Lubovský, Míša Míkovcová, Jana Kleinerová, Libuška Žáková, Robert Kopecký, Michal Lautscham
 • se stavbou tábořiště nám pomohli – Nikolas Petr, Jaroslav Bílý, Martina Dvořáková

 

Sponzoři 2013

V roce 2013 nám opět pomohlo hodně lidí a všem chceme vyjádřit naše vřelé díky!

 • rodina Havlíkova – dlouhodobě poskytují pomoc a podporu při realizaci tábora a možnost bezplatného uskladnění materiálu
 • rodina Dleskova – dlouhodobě poskytují pomoc a podporu při realizaci tábora a možnost bezplatného uskladnění materiálu
 • paní Hana Barnetová přispěla finančním darem na chod tábora
 • firma KOPRCAR – zapůjčila auto na dobu tábora
 • obec Nový Rychnov – bezplatně zapůjčilla louku na dobu tábora, odběr vody a odvoz tříděného odpadu
 • pila Branišov a pan Jiří Sankot – darování dřeva pro opravy tábořiště
 • pan Jiří Roubíček – poskytl dřevo pro potřeby tábora
 • obec Nová Cerekev – bezplatně poskytla ubytování na letním putování
 • obec Božejov – bezplatně poskytla ubytování na letním putování
 • obec Houserovka – bezplatně poskytla ubytování na letním putování
 • obec Putimov – bezplatně poskytla ubytování na letním putování
 • obec Radňov – bezplatně poskytla ubytování na letním putování
 • obec Vyskytná – bezplatně poskytla ubytování na letním putování
 • diakonie Českobratrské církve evangelické v Čáslavi – bezplatně poskytla ubytování na říjnové víkendovce
 • gymnázium Slaný – bezplatně poskytlo ubytování na listopadové víkendovce
 • rodina Brychtova – pomohli při stavbě tábořiště a dlouhodobě nás podporují
 • rodina Macháčkova – poskytla finanční dar na zapůjčení auta v hodnotě 13 915 v následujícím roce
 • základní článek Hnutí Brontosaurus SUP – poskytnutí kostýmů na tábor
 • speciální poděkování patří k kuchařkám a řidičům – Laura Sucharovová, Tomáš Lubovský, Magdalena Tripalová, Teo Posekaná, Nikolas Petr, Robert Kopecký
 • se stavbou tábořiště nám pomohli – Štěpán Kozák, Petr Dušek, Kateřina Dušková

Sponzoři 2012

I v roce 2012 naše putování podpořilo mnoho lidí.

Všem ze srdce děkujeme!

 

The Royal Bank of Scotland a jejím zaměstnancům – přispěli velmi významnou částkou na pokrytí části nákladů při pořádání tábora a dalších akcí, spojených s naší činností

firmě KOPRCAR a panu Janu Koprnickému – za vstřícné jednání a slevu při zapůjčení auta na dobu přípravy a konání tábora

obci Nový Rychnov – za bezplatné zapůjčení louky pro konání tábora, za odběr vody a za odvoz tříděného odpadu

pile Branišov – za darovaní dřeva, potřebného pro stavbu a opravy tábořiště

panu Jiřímu Roubíčkovi – za poskytnutí dřeva pro potřeby tábora

obci Rantířov – za bezplatné poskytnutí prostor pro přespání

obci Cejle – za bezplatné poskytnutí prostor pro přespání

obci Hojkov – za bezplatné poskytnutí prostor pro přespání

obci Batelov – za bezplatné poskytnutí prostor pro přespání

paní Markétě Duškové – za bezplatné vybavení lékárny

rodině Havlíkových – za dlouhodobou pomoc a podporu při realizaci tábora a možnost bezplatného uskladnění materiálu

rodině Dleskových – za dlouhodobou pomoc a podporu při realizaci tábora a možnost bezplatného uskladnění materiálu

Libušce Žákové, Janě Kleinové, Lauře Sucharovové a Kláře Nedvědové – za přípravu jídel a kreativní mysl, při vytváření jídelníčku

Nikolovi Petrovi, Robertu Kopeckému – za pomoc při vaření a za řízení auta

paní Evě Kaliberové – za finanční dar ve výši 3,000,- Kč na úhradu části nákladů vzniklých při pořádání letního tábora

paní Zdeňce Voštové – za darované vybavení pro potřeby tábora

rodině Brychtových – za dlouhodobou podporu při realizaci tábora a možnost bezplatného uskladnění materiálu.

ZČHB SUP – za každoroční zapůjčení kostýmů pro potřeby tábora

• Poděkování patří i všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při stavbě a bourání tábora – Štěpán Kozák, Radim Kolář, Petr Jelínek.

• Nezapomínáme i na další ochotné lidi, kteří puťáku věnovali svoji podporu, energii a čas – Kuba Houser, rodina Karáskova, rodina Macháčkova, Helena Petrová, o.s. Spolek KUŠ a další.

 

 

Sponzoři 2011

 

Všem, kdo nás v roce 2011 podpořili, velice děkujeme!


firmě Ocelářská, a.s. a panu Václavu Kratochvílovi– za finační dar ve výši 20.000,- Kč na pokrytí části nákladů při pořádání letního tábora

obci Nový Rychnov– za bezplatné zapůjčení louky pro konání tábora, za odběr vody a za odvoz tříděného odpadu

pile Branišov – za darovaní dřeva, potřebného pro stavbu a opravy tábořiště

panu Jiřímu Roubíčkovi – za poskytnutí dřeva pro potřeby tábora

obci Ondřejov – za bezplatné poskytnutí prostor pro přespání

obci Nová Buková – za bezplatné poskytnutí prostor pro přespání

obci Houserovka – za bezplatné poskytnutí prostor pro přespání

paní Fojtové – za bezplatné poskytnutí prostor pro přespání v Těšenově

paní Markétě Duškové – za bezplatné vybavení lékárny

rodině Havlíkových – za dlouhodobou pomoc a podporu při realizaci tábora a možnost bezplatného uskladnění materiálu

rodině Dleskových – za dlouhodobou pomoc a podporu při realizaci tábora

Libušce Žákové, Janě Kleinové – za přípravu výtečných jídel a stálý úsměv na tváři

Nikolovi Petrovi, Robertu Kopeckému – za pomoc při vaření a za řízení auta

 

Sponzoři 2010

Jako každý rok, tak i letos by puťák nemohl proběhnout bez různého přispění mnoha lidí, obcí a společností.

Všem patří velké poděkování!

 

 • Obci Nový Rychnov – za bezplatné zapůjčení louky pro konání tábora, za odběr vody a za odvoz tříděného odpadu
 • Heleně Petrové, Slávce Karáskové, Libušce Žákové, Tomáši Reisingerovi – za přípravu výtečných jídel a stálý úsměv na tváři
 • Petru Karáskovi, Nikolovi Petrovi, Robertu Kopeckému – za pomoc při vaření a za řízení auta
 • Komerční úvěrové pojištovně EGAP a.s – za finační dar ve výši 30.000,- Kč na úhradu části nákladů vzniklých při pořádání letního tábora
 • Společnosti GARRIS SERVICES a.s. – za finanční dar ve výši 21.810,- Kč na nákup tee-pee
 • Pile Branišov – za darovaní dřeva, potřebného pro stavbu a opravy tábořiště
 • Paní Evě Kaliberové – za finanční dar ve výši 3,000,- Kč na úhradu části nákladů vzniklých při pořádání letního tábora
 • rodině Karáskových – za dlouhodobou pomoc a podporu při realizaci tábora
 • Panu Jiřímu Kaliberovi – za dlouhodobou pomoc a podporu při realizaci tábora
 • Panu Jiřímu Roubíčkovi – za poskytnutí dřeva pro potřeby tábora
 • rodině Havlíkových – za možnost bezplatného uskladnění materiálu a dlouhodobou pomoc a podporu při realizaci tábora
 • rodině Dleskových – za dlouhodobou pomoc a podporu při realizaci tábora
 • obci Vyskytná – za bezplatné poskytnutí prostor pro přespání
 • obci Růžená – za bezplatné poskytnutí prostor pro přespání
 • obci Olešná – za bezplatné poskytnutí prostor pro přespání
 • Masarykově Základní škole v Telči – za bezplatné poskytnutí prostor pro přespání

 

 

Sponzoři 2009

Taková akce, jakou je náš puťák, se dá realizovat pouze díky vstřícnosti, pochopení a osobnímu nasazení mnoha lidí.

 

Všem, kteří nám pomáhají, ze srdce děkujeme!

 • Heleně Petrové, Slávce Karáskové, Libušce Žákové, Petru Karáskovi, Robertovi Kopeckému, Nikolovi Petrovi – za vaření, řízení auta a vždycky dobrou náladu

 • Obci Nový Rychnov – za bezplatné zapůjčení louky pro konání tábora, odběr vody a tříděného odpadu

 • společnosti MEYRA ČR, s.r.o. – za darovaný vozík pro potřeby letního tábora

 • společnosti DMA Praha, s.r.o. – za darovaný vozík pro potřeby letního tábora
 • Nadaci pro radost – za finanční dar ve výši 10,000,- Kč na nákup nového táborového vybavení
 • klubu Kiwanis Klub Příbram o.s. – za finanční dar ve výši 7,000,- Kč na úhradu části nákladů vzniklých při pořádání letního tábora
 • Paní Evě Kaliberové – za finanční dar ve výši 3,000,- Kč na úhradu části nákladů vzniklých při pořádání letního tábora
 • rodině Karáskových – za finanční dar ve výši 3,000,- Kč na úhradu části nákladů vzniklých při pořádání letního tábora
 • Paní Daně Macháčkováza finanční dar ve výši 2,000,- Kč na úhradu části nákladů vzniklých při pořádání letního tábora
 • Václavu Žákovi – za finanční dar ve výši 2,000,- Kč na úhradu části nákladů vzniklých při pořádání letního tábora
 • Obci Dudín – za bezplatné zapůjčení sálu pro nocleh na putování
 • Obci Jankov – za bezplatné zapůjčení sálu pro nocleh na putování
 • Obci Zajíčkov – za bezplatné zapůjčení sálu pro nocleh na putování
 • Sportovní hale Počátky – za bezplatné zapůjčení sálu pro nocleh na putování
 • Rodině Dleskových v Sázavě za dlouhodobou podporu při realizaci tábora
 • Rodině Havlíkových v Sázavě – za dlouhodobou podporu při realizaci tábora

 • Paní Miluši Jankáskové – za dlouhodobou podporu při realizaci tábora
 • Panu Jiřímu Kaliberovi za dlouhodobou podporu při realizaci tábora
 • Františkovi a Veronice Zimmelovým – za darované vybavení a zajištění auta pro potřeby tábora
 • Paní Angelice Plačkové – za darované vybavení pro letní tábor
 • Rodině Burianových – za zapůjčení přikrývek pro potřeby tábora
 • Panu Jiřímu Roubíčkovi – za dřevo potřebné k životu tábora
 • Základní škole Na Valech 53, Litoměřice – za poskytnutí ubytování a zázemí pro konání víkendové akce

Sponzoři 2008

 • GLYNWED, s.r.o. – poskytla finanční dar ve výši 30,000,- Kč na úhradu části nákladů vzniklých při pořádání letního tábora

Minerfin, a.s. – poskytla finanční dar ve výši 25,000,- Kč na úhradu části nákladů vzniklých při pořádání letního tábora

VYROUBAL, KRAJHANZL, ŠKOLOUT, advokátní kancelář, s. r. o. – poskytla finanční dar ve výši 10,000,- Kč na úhradu části nákladů vzniklých při pořádání letního tábora

Paní Eva Kaliberová – poskytla finanční dar ve výši 3,000,- Kč na úhradu části nákladů vzniklých při pořádání letního tábora

Rodina Sokolových a Růžičkových – bezplatně zapůjčila automobil propotřeby tábora

Pan Jiří Vondra – bezplatně zapůjčil dodávkový automobil pro odvoz táborového vybavení

Obec Nový Rychnov – bezplatně zapůjčila pozemek pro konání tábora, zajistila nám odběr vody a odběr tříděného odpadu, darovala dřevo pro stavbu tábořiště

 • Pan Jiří Roubíček – zajistil nám dřevo na stavbu tábořiště
 • Obec Zachotín – bezplatně zapůjčila prostory pro nocleh na putování

 • Obec Hojkov – bezplatně zapůjčila pro nocleh na putování

 • Paní Fojtíková – bezplatně zapůjčila prostory pro nocleh na putování v Těšenově

 • Helena Petrová, Slávka Karásková, Libuška Žáková, Petr Dušek, Petr Karásek, Robert Kopecký, Nikola Petr – naši nepostradatelní kuchaři a řidiči

 • Rodina Havlíkových – naše spřízněné duše v Sázavě

 • Rodina Dleskových – naše spřízněné duše v Sázavě

 • Paní Miluše Jankásková – darovala vybavení lékárničky a dlouhodobě nás podporuje při pořádání táborů
 • Pan Jiří Kalibera – dlouhodobě nás podporuje při pořádání táborů
 • Pan Josef Hána – bezplatně nás provedl v poutním kostele na Křemešníku

Sponzoři 2007

 • ČSAD Praha holding a.s. – přispěla významnou částkou na provoz tábora a umožnila tak zásadním způsobem jeho realizaci

 

 • Obec Vyskytná – darovala dřevo a jeho odvoz do tábořiště, bezplatně poskytla prostor pro nocleh na putování

 • Obec Lešov – bezplatně poskytla prostor k noclehu na putování

 • Obec Dušejov – poskytla prostor k noclehu na putování za symbolickou částku

 • Fara Horní Cerekev – bezplatně poskytla prostor k noclehu na putování

 • Paní Eva Kaliberová – na tábor přispěla částkou 5.000,- Kč

 • Pan Evžen Balko – na tábor přispěl částkou 5.000,- Kč

 • Paní Libuše Novotná a pan Vladimír Šimíček – přispěli na nákup plachty na tábor v ceně 2.000,- Kč
 • Paní Miluše Jankásková – darovala pro potřeby tábora hygienické potřeby a lékárničku v hodnotě 1.400, – Kč
 • Paní Dana Macháčková – věnovala pro potřeby tábora 1.000,-Kč

 • Pan Kalibera – daroval materiál a nářadí na stavbu tábořiště
 • Helena Petrová, Slávka Karásková, Petr Karásek, Radka Fialová, Libor Štefan a Iva Štefanová – naše nepostradatelné kuchařky a řidiči, bez kterých bychom asi museli jíst trávu

 • Pan Petr Žák – zajistil převoz podlážek nákladním vozem do místa tábořiště

 • Pan a paní Havlíkovi – naše spřízněné duše v Sázavě

   

Sponzoři 2006

 

 • Program Make a Connection – poskytl 34.500 Kč na tábor 2006.
 • Meyra – firma věnovala materiální dar na tábor 2006
 • Miluše Jankásková darovala ekologické čistící prostředky na tábor 2006 v hodnotě 2.486,- Kč
 • Poděkování patří také těm, kteří podpořili náš tábor nikoli finančně, ale o to více svojí laskavostí, časem a energií.
 • Zejména proto děkujeme rodině Něničkových z rodinné farmy Janova Ves za veškeré zázemí, které nám po dobu tábora poskytla.
 • Také všem našim úžasným a nepostradatelným kuchařům a závozníkům – Slávce a Petrovi Karáskovým, Heleně Petrové, Janě Mikulové, Janě Lískové, Robinu Hanyšovi a Robertu Kopeckému.
 • Dík patří i těm, kteří nám pomáhali stavět tábořiště, aniž by se zdrželi na tábor – Kubovi Karáskovi, Frantovi Zimmelovi, Zuzce Ramachové, Martině Sudíkové a Lukáši Snopkovi.
 • Mnohokrát děkujeme! Bez pomoci mnoha laskavých lidí by se tábor vůbec nedal připravit.