PF 2024

Vážení přátelé, kamarádi a rodiče,

chtěli bychom vám jménem celého spolku Rozrazil poděkovat za účast na letošních akcích, podporu a pomoc při organizaci akcí, nekončící úsměvy a odhodlání.
V novém roce nás čeká znovu několik víkendových akcí, letní tábor a pomocnické víkendovky.
Přejeme vám hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Těšíme se na vás!

PF 2024

Vážení přátelé, kamarádi a rodiče,

chtěli bychom vám jménem celého spolku Rozrazil poděkovat za účast na letošních akcích, podporu a pomoc při organizaci akcí, nekončící úsměvy a odhodlání.
V novém roce nás čeká znovu několik víkendových akcí, letní tábor a pomocnické víkendovky.
Přejeme vám hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Těšíme se na vás!

Oslava 30 let Rozrazilu

Vážení přátelé Rozrazilu,

náš spolek v tomto roce oslavil 30 let od svého založení a my bychom chtěli toto kulaté výročí společně s vámi řádně oslavit.
Přijměte touto cestou pozvání na naše společné třicátiny, bude nám velkou ctí se s vámi u této příležitosti setkat.
Oslava vypukne v sobotu 14.10. 2023 od 14 hodin v prostorách Waldorfské školy v pražských Jinonicích a to konkrétně v pavilonu A a na přilehlé zahradě. Škola se nachází na adrese: Mezi Rolemi 647/2, 158 00 Praha 5, pavilon A.
Program oslavy budeme postupně aktualizovat.

Ohlédnutí za Ptačí víkendovou

V polovině dubna jsme se sešli na jedné z našich víkendovek v pražských Kbelích,
V pátek navečer jsme se na pozvání pana Krutihlava Krůti slétli do Kbel.
Přivítali jsme se, ubytovali a navečeřeli, když tu se objevil pozoruhodný host – cizokrajný pan Páv. Byl velice nešťastný, protože se jeho manželce ztratilo vejce, a obrátil se proto na pana Krutihlava jako na vyhlášeného detektiva, aby vejce vypátral. I my jsme se rozhodli do pátrání zapojit. Ještě večer jsme se tedy s pomocí knížek se zvukovými nahrávakami začali seznamovat s jednotlivými druhy ptáků, které jsme se pokusili napodobit. Usoudili jsme totiž, že pachatelem bude zřejmě některý z ptáků.
V sobotu ráno přestalo pršet a my se mohli vydat do terénu. Na stanovišti poblíž zámku Ctěnice nás čekal ornitolog pan Osoba se svými sítěmi, do kterých odchytává ptáky za účelem kroužkování.Toho dne se podařilo chytit sýkory a strnady. Dozvěděli jsme se od pana Osoby mnoho zajímavých informací a měli jsme i možnost vzít si ptáčky do ruky. Vrátili jsme se pak na oběd na svou pátrací stanici, a když jsme se ohřáli a nazobali v semínkovém baru, vyrazili jsme do kbelského parku, kde jsme podle předlohy stavěli hnízda různých ptáků a také jsme si opekli buřty. Večer nás opět navštívil pan Páv, byl nervózní a nespokojený, že jsme vejce stále ještě nevypátrali, prošli jsme s ním tedy svůj seznam podezřelých, abychom v neděli mohli své pátrání uzavřít.
V neděli jsme už měli celkem jasno, potřebovali jsme jen zjistit barvu vejce pana Páva. Při čekání na něj jsme si prohlíželi obrazy Olgy Karlíkové a zkoušeli je přiřadit k ptačím hlasům. Potom jsme sami zkoušeli podobný záznam ptačího hlasu vytvořit. Když se objevil pan Páv, dozvěděli jsme se, že jeho vejce bylo zlaté, usoudili jsme tedy, že ho ukradla straka. Vydali jsme se po stopě modrých peříček a nakonec objevili stračí hnízdo, ve kterém leželo i zlaté vejce. Pan Páv byl nadšen, zmizel ovšem bez placení. Nám to zase tak nevadilo, venku bylo krásně, tak jsme si ještě zazpívali a po obědě jsme se s ptačí lehkostí rozlétli do svých domovů.
Fotky z akce si můžete prohlédnout zde.