Akce 2017

Letos na jaře nás čekají dvě víkendovky,
7.-9. dubna Šárčina a
12.-14. května Ivky a Blejka.
Puťák bude u Sázavy 15.-29. července a povede ho Tomáš Kalibera.
S přihlašováním na akce prosím vyčkejte, až bude vyhlášeno. Termíny se mohou ještě jemně dolaďovat!

 

Příležitost pro dobrovolníky

Nabízíme účast na našem letním táboře několika dobrovolníkům, ochotným jít naproti neznámému a zkusit něco nového.

Pokud víte o někom, komu by se s námi mohlo líbit, budeme vděční za zprostředkování. Na všechny nové tváře se moc těšíme a rádi probereme podrobnosti a zodpovíme všechny dotazy. Nejtěžší je udělat první krok… tak přejeme hodně odvahy.

rozrazil_TABOR (1) (1)-page-001

 

 

Novinky v roce 2014

Milí přátelé Rozrazilu,

chtěli bychom Vás informovat o některých novinkách a změnách, které v roce 2014 nastávají:

V souvislosti s novým občanským zákoníkem platným od 1. ledna 2014, který jinak upravuje a nazývá neziskové organizace, přestává být Rozrazil občanským sdružením a stává se spolkem. Činnost Rozrazilu se tím nemění, dál budeme pořádat tábory a víkendovky. Jde spíše o formální změny v názvu a stanovách, které by měly proběhnout během následujících 3 let.

Od letošního roku jsme se také rozhodli zveřejňovat kontakty všech členů výboru Rozrazilu. Najdete je v sekci „Kontakt“. Členové výboru (místopředsedové a pokladník) jsou spolu s předsedkyní statutárními zástupci Rozrazilu, což v praxi znamená, že se nejvíce podílejí na jeho fungování a jsou za organizaci zodpovědní. Předseda a výbor je volen Valnou hromadou, která většinou probíhá začátkem každého roku. Letos má výbor Rozrazilu stejně jako loni sedm členů, z nichž mnozí byli ve výboru již v předchozích letech a udělali v Rozrazilu hodně práce, ačkoli jejich jména tu nyní uvidíte poprvé.

Rozrazil má kromě výboru samozřejmě mnohem více aktivních členů, se kterými se můžete osobně nebo např. přes mail setkat při různých příležitostech, protože jsou to všichni ti „staří známí“, které znáte např. jako vedoucí táborů z minulých let nebo kteří se aktivně podílejí na fungování Rozrazilu, připravují víkendovky a puťáky.

A jsou a budou mezi námi vítáni i noví zájemci, které by oslovilo naše poslání a cíle v Rozrazilu!